PRT

Pain Reprocessing Therapy – PRT – er en videnskabelig afprøvet metode til at afhjælpe kroniske smerter.

Jeg er certificeret PRT Practitioner og kombinerer metoden med coaching og mentaltrænings-programmer (audio) for at hjælpe dig bedst muligt.

Har du kroniske smerter, har du sikkert afprøvet mange behandlingsmetoder og fået en masse gode råd om, hvordan du kommer smerterne til livs. Noget har måske hjulpet, men ikke holdt over tid eller været tilstrækkelig. Måske har du fået at vide eller konkluderet, at du aldrig får det bedre, ikke kan hjælpes, må lære at leve med smerterne eller ligefrem skal ignorere dem.

Men smerter er et faresignal. Når du kommer til skade, bliver der sendt signaler til hjernen om, at noget er galt. Hjernen sender smertesignaler tilbage, så du stopper op og undgår yderligere skade. Så smerter skal ikke ignoreres. De fortæller, at der er et problem, du skal lytte til. Smerter er en slags samtale mellem din hjerne og din krop. Men som i alle samtaler kan der ske misforståelser og fejlfortolkninger.

neuroplastiske smerter

Kroniske smerter kan være en fejltolkning af kroppens signaler. Hjernen kan fremkalde smerte, selvom skaden er helet. Den kan forværre eller forstærke smerter, så de ikke hænger sammen med det fysiske eller diagnotiske billede. Og den kan sågar producere smerte, uden kroppen er skadet. Det kalder vi neuroplastiske smerter.

Denne form for smerte, som er helt reel og føles på samme måde som andre smerter, opstår på mange måder og af mange grunde. Fælles er, at det er hjernen, der fejlfortolker en fornemmelse i kroppen, fordi vi kobler den med frygt for noget er i stykker, bekymringer, overbevisninger eller frygt for konsekvenserne. Frygten får hjernen til at tro, at noget er galt, så hjernen sender fejlagtigt smertesignaler tilbage. Her starter en ond cirkel, hvor frygt i alle dens afskygninger holder gang i og forstærker smerterne.

Gentræning af hjernen

Med PRT gentræner vi hjernen til at fortolke og respondere korrekt på kroppens signaler. Vi skruer ned for frygtbaseret tænkning og adfærd og lærer at tilgå fornemmelsen af de kroniske smerter på en ny måde. Sammen med en øget forståelse for, hvordan smerte og frygt hænger sammen, er det vejen til at bryde den kroniske smerte-cirkel og formindske eller helt eliminere de kroniske smerter.

Smerter opleves i hjernen, og hjernen kan trænes!
Forskning og evidens

PRT-metoden er udviklet af Alan Gordon og blev i 2021 valideret gennem en randomiseret kontrolleret undersøgelse ved University of Colorado Boulder som den mest effektive aktuelle behandling af kroniske smerter. I undersøgelsen var der 150 patienter med kroniske rygsmerter. En tredjedel fik PRT-behandling 8 gange, den anden tredjedel fik behandling som normalt og den sidste gruppe fik placebo-behandling. I PRT-gruppen, hvor effekten var langt størst, forbedredes 98 % af patienterne, og 66 % var smertefri eller næsten smertefri ved behandlingens afslutning. Disse resultater er stort set fastholdt et år senere. Læs om studiet her.

Hvad kan du gøre?

Har du fået mod på at afprøve PRT på dine kroniske smerter på egen hånd, kan jeg varmt anbefale Alan Gordons bog “Vejen ud af smerte“, som er en slags selvhjælpsbog.

Eller du kan vælge at samarbejde med mig i et dybdegående 1:1 forløb. Læs mere om forløb her på siden eller kontakt mig lige her til en uforpligtende snak.

Du har også mulighed for at få hjælp af mig i medlemsgruppen SKRU NED FOR SMERTERNE – læs mere lige her.

Kroniske smerter

Ifølge Sundhedsstyrelsen lider hver femte dansker af kroniske smerter. Altså smerter der har varet mere end 3-6 måneder. Årsagerne er lige så forskellige som mulighederne for behandling.

Strukturelle eller neuroplastiske smerter?

Pain Reprocessing Therapy (PRT) retter sig mod de kroniske smerter, der vurderes at være neuroplastiske kroniske smerter. Der skelnes imellem strukturelt betingende smerter som skyldes fysiske problemer i kroppen som fx tumorer, infektioner, knoglebrud og autoimmune sygdomme – og neuroplastiske smerter, som opstår, når hjernen laver en fejl og tolker ufarlige signaler fra kroppen, som om de var en trussel og kvitterer med smertesignaler. Dermed føler vi smerte, selvom der ikke er sket nogen skade på kroppen. Fejlfortolkningen sker, fordi vi reagerer på den ufarlige fornemmelse med frygt. Frygt giver brændstof til smerten, og når vi bliver bange, generer hjernen smerte for at beskytte kroppen. Det starter en smerte-frygt-cyklus, der som en ond cirkel holder gang i de kroniske smerter. Og det hjernen træner meget, bliver den god til.

Hvordan afgør du om det er neuroplastiske smerter?

Der findes ikke en definitiv tjekliste, så vurderingen af om smerterne er neuroplastiske eller strukturelle vil bero på en eller oftest flere samtaler.

Hvis du overvejer, om dine smerter er neuroplastiske, kan disse kendetegn give dig et fingerpeg, som kan hjælpe dig med overvejelserne:

 • Smerterne opstod uden tilskadekomst
 • Manglende fysisk diagnose eller fyldstgørende fysisk forklaring
 • Smerterne svarer ikke til diagnosen
 • Smerterne er opstået i en meget stressende periode i dit liv
 • Skaden er helet, men smerterne fortsætter
 • Symptomerne er inkonsekvente og varierende
 • Mange forskellige symptomer mange steder i kroppen
 • Symptomerne breder sig eller flytter sig rundt i kroppen
 • Symptomerne udløses og/eller forværres af stress
 • Symptomer trigges af noget uden relation til kroppen
 • Symmetriske symptomer
 • Forsinkede smerter, der ikke kommer under aktivitet men senere
 • Modgang eller traumer i barndommen

Der ligger mange forklaringer og forståelser bag disse korte kriterier, men kunne du genkende nogle af dem, øger det sandsynligheden for, at det er neuroplastiske smerter, du har – og at PRT-smertebehandlingen kan hjælpe dig.

Andre forhold som peger i retning aF neuroplastisk smerte

Frygt er det, der giver brændstof til eller accelerer smerten. Og der er visse adfærdsmønstre eller personlighedstræk, som kan sætte os i alarmberedskab, uden at vi overhovedet er klar over det. Måske fordi vi ikke umiddelbart forbinder dem med frygt. Alan Gorden, som har udviklet PRT og hjulpet i tusindvis af kroniske smerterpatienter, oplever, at særligt tre mønstre eller vaner går igen hos mennesker med neuroplastiske smerter:

 • bekymrer sig meget
 • alt for selvkritisk
 • lægger stort pres på sig selv

Derudover er det også personlighedstræk som perfektionisme, pleaseradfærd, udpræget samvittighedsfuldhed, ængstelse og andre psykologiske og mentale mønstre, der tænder vores alarmberedskab i en eller anden grad.

De gode odds for bedring

Smerter er en kompleks størrelse, og det er neuroplastiske smerter også. Et utal af forhold kan have betydning for din smerteoplevelse, men den gode nyhed er, at der er gode odds, hvis dine smerter er neuroplastiske. For neuroplastiske smerter er lettere at overvinde end strukturelle smerter, fordi det primært (og lidt forenklet) handler om at overvinde frygt … eller skrue væsentligt ned for den på alle de knapper, vi kan skrue på.

Behandling

Pain Reprocessing Therapy (PRT) foregår gennem samtaler, guidet træning og hjemmetræning. Derudover lærer du, hvordan hjernen responderer på kroppens signaler, og hvordan smerter og frygt hænger sammen. Ikke bare på et teoretisk plan. Men oversat til det, du oplever med dine kroniske smerter. Ikke to mennesker er ens.

Og så indsamler vi evidens og personlige beviser, der støtter forståelsen af, at smerterne er neuroplastiske, så du træner hele dit system i at aflære frygten knyttet til smerterne. Vi tager også hånd om andre frygtbaserede tanke-, følelses- og adfærdsmønstre, da de er en del af årsagen til det forhøjede alarmberedskab i dig, der trigger smerterne.

Kort sagt går det hele ud på at bevæge sig fra “danger mode” til “safety mode” – eller fra generel høj alarmberedskab til en følelse af generel tryghed. Det vil både være med til at deaktivere smerterne og give dig mere fred, frihed og livskvalitet.

Hvilket forløb skal du vælge?

Alle forløb starter med en afklarende samtale, som er gratis. Her finder vi sammen ud af sandsynligheden for at dine smerter er neuroplastiske og om forløbets indhold og form passer til dig. Du har inden da konsulteret lægen og fået en klinisk vurdering af dine kroniske smerter.

Dit valg af forløb afhænger af:

 • din afklarethed omkring at det er neuroplastiske smerter
 • indsigten i dine egne frygtbaserede tanke- og adfærdsmønstre
 • graden af kompleksitet i dit sygdomsforløb og liv generelt

Efter den afklarende samtale vil jeg komme med en anbefaling, men valget er op til dig.

Grund

 • 6 sessioner (1 time)
 • 2-3 mdr. forløb
 • 3 audio med mentaltræning

8.000,-
udvidet

 • 9 sessioner (1 time)
 • 3-4 mdr. forløb
 • 4 audio med mentaltræning
 • 2 telefon samtaler i tilfælde af akut brug for hjælp

12.000,-
Total

 • 12 sessioner (1 time)
 • 4-5 mdr. forløb
 • 5 audio med mentaltræning
 • telefonisk hotline til fri afbenyttelse ved akut brug for hjælp

16.000,-

* bliver forløbet betalt af arbejdsplads, forsikring eller lign. er priserne ex moms. Ved privatbetaling er priserne inkl. moms, og ratebetaling i 2-3 rater kan aftales (tillæg kr. 300,-)


Alle sessioner kan foregå online via Zoom, telefonisk eller fysisk i Hammel, Østjylland.

Blog

Om mig

Hej, jeg hedder Marianne Juelsgaard og ejer firmaet MentalForandring.

Mit ønske om at hjælpe andre med at deaktivere deres kroniske smerter er affødt af al den lidelse mit eget liv med smerter bragte. 

Det er så altomsiggribende og invaliderende både fysisk, psykisk og socialt at leve med kroniske smerter. Det kan fuldstændig opsluge alt vores kraft, glæde og fokus. 

Jeg tror ikke på, at det er meningen, vi skal lide. Selvfølgelig oplever vi smerte og kriser og lavpunkter, men det er ikke det, der skal definere eller dominere vores liv.

Når det så er sagt, kan det jo være et vilkår. Det måtte jeg erkende efter de første 7 år med reumatoid artrit (kronisk leddegigt). Jeg havde ufattelig mange smerter og fik medicin der hjalp noget, men gav mange bivirkninger og ikke fik smerterne til at gå væk.

Jeg måtte gøre noget andet

Jeg besluttede mig for at slippe kampen med smerterne og i stedet fokusere på at få mere fred i mit sind. Få det bedre med mig uanset om min krop gjorde ondt. Blive mere venlig, kærlig og rummende over for mig selv. Styrke mit selvværd og skrue ned for den hårde selvkritik. Først og fremmest i mine tanker.

Min uddannelse som coach og mentaltræner gjorde det tydeligt for mig, at vores tanker og oplevelse af indre styrke og værd har ufattelig stort potentiale – og kæmpe indflydelse på vores livskvalitet. 

Gradvist og næsten uden jeg lagde mærke til det, aftog smerterne. Nogle gange tog de til, men kun kortvarigt. Og selvom jeg ikke arbejdede direkte med mine smerter, blev jeg mere og mere overbevist om, at der var en klar sammenhæng mellem mit sind og smerterne i min krop. 

En ny vej

I 2022 havde jeg stort set været ude af medicinsk behandling i 8 år, og både symptomer og smerter svingede mellem meget få eller ingen.

Jeg læste da den nyudkomne bog “Vejen ud af smerte – en videnskabelig afprøvet metode til at helbrede kroniske smerter” af Alan Gordon og blev helt stille.

Det var som om, jeg læste min egen historie. Metoden til at deaktivere kroniske smerter, eller rettere neuroplastiske smerter, var nu sat i system og videnskabeligt bevist. 

Dog bliver det understreget i bogen, at smerter fra fx autoimmune sygdomme som min ikke er målgruppen, og at metoden ikke er rettet mod den type smerter. 

Det ændrer ikke på, at jeg stort set er smertefri, og at jeg har arbejdet med mit sind og min hjerne på måder, der er i overenstemmelse med bogens metode. 

Pain Reprocessing Therapy

Metoden hedder Pain Reprocessing Therapy, PRT, og i 2022 blev jeg certificeret PRT Practitioner som den første i Danmark hos Pain Reprocessing Therapy Center med Alan Gordon som en af underviserne. 

Kombineret med coaching og mentaltræning er PRT en kraftfuld metode til at mindske eller helt fjerne kroniske smerter. Og som bonus vil du samtidig opleve mere fred i sindet, mere livsglæde og højere livskvalitet. Og så er det uden bivirkninger…

Du skal dog vide, at behandlingen ikke går ud på, at jeg fixer dig. Men du bliver guidet og støttet, så du lærer præcis, hvordan du selv kan deaktivere dine smerter. Og i modsætning til de 10 år jeg brugte på at prøve mig frem, kan du nu med målrettet træning deaktivere dine kroniske smerter på langt kortere tid. Til glæde for mig og til gavn for dig <3 

Glæder mig til at møde dig!

Læs mere om behandlingen her – eller kontakt mig her.

Copyright ©️ Marianne Juelsgaard 2024