Kroniske smerter

Ifølge Sundhedsstyrelsen lider hver femte dansker af kroniske smerter. Altså smerter der har varet mere end 3-6 måneder. Årsagerne er lige så forskellige som mulighederne for behandling.

Strukturelle eller neuroplastiske smerter?

Pain Reprocessing Therapy (PRT) retter sig mod de kroniske smerter, der vurderes at være neuroplastiske kroniske smerter. Der skelnes imellem strukturelt betingende smerter som skyldes fysiske problemer i kroppen som fx tumorer, infektioner, knoglebrud og autoimmune sygdomme – og neuroplastiske smerter, som opstår, når hjernen laver en fejl og tolker ufarlige signaler fra kroppen, som om de var en trussel og kvitterer med smertesignaler. Dermed føler vi smerte, selvom der ikke er sket nogen skade på kroppen. Fejlfortolkningen sker, fordi vi reagerer på den ufarlige fornemmelse med frygt. Frygt giver brændstof til smerten, og når vi bliver bange, generer hjernen smerte for at beskytte kroppen. Det starter en smerte-frygt-cyklus, der som en ond cirkel holder gang i de kroniske smerter. Og det hjernen træner meget, bliver den god til.

Hvordan afgør du om det er neuroplastiske smerter?

Der findes ikke en definitiv tjekliste, så vurderingen af om smerterne er neuroplastiske eller strukturelle vil bero på en eller oftest flere samtaler.

Hvis du overvejer, om dine smerter er neuroplastiske, kan disse kendetegn give dig et fingerpeg, som kan hjælpe dig med overvejelserne:

 • Smerterne opstod uden tilskadekomst
 • Manglende fysisk diagnose eller fyldstgørende fysisk forklaring
 • Smerterne svarer ikke til diagnosen
 • Smerterne er opstået i en meget stressende periode i dit liv
 • Skaden er helet, men smerterne fortsætter
 • Symptomerne er inkonsekvente og varierende
 • Mange forskellige symptomer mange steder i kroppen
 • Symptomerne breder sig eller flytter sig rundt i kroppen
 • Symptomerne udløses og/eller forværres af stress
 • Symptomer trigges af noget uden relation til kroppen
 • Symmetriske symptomer
 • Forsinkede smerter, der ikke kommer under aktivitet men senere
 • Modgang eller traumer i barndommen

Der ligger mange forklaringer og forståelser bag disse korte kriterier, men kunne du genkende nogle af dem, øger det sandsynligheden for, at det er neuroplastiske smerter, du har – og at PRT-smertebehandlingen kan hjælpe dig.

Andre forhold som peger i retning aF neuroplastisk smerte

Frygt er det, der giver brændstof til eller accelerer smerten. Og der er visse adfærdsmønstre eller personlighedstræk, som kan sætte os i alarmberedskab, uden at vi overhovedet er klar over det. Måske fordi vi ikke umiddelbart forbinder dem med frygt. Alan Gorden, som har udviklet PRT og hjulpet i tusindvis af kroniske smerterpatienter, oplever, at særligt tre mønstre eller vaner går igen hos mennesker med neuroplastiske smerter:

 • bekymrer sig meget
 • alt for selvkritisk
 • lægger stort pres på sig selv

Derudover er det også personlighedstræk som perfektionisme, pleaseradfærd, udpræget samvittighedsfuldhed, ængstelse og andre psykologiske og mentale mønstre, der tænder vores alarmberedskab i en eller anden grad.

De gode odds for bedring

Smerter er en kompleks størrelse, og det er neuroplastiske smerter også. Et utal af forhold kan have betydning for din smerteoplevelse, men den gode nyhed er, at der er gode odds, hvis dine smerter er neuroplastiske. For neuroplastiske smerter er lettere at overvinde end strukturelle smerter, fordi det primært (og lidt forenklet) handler om at overvinde frygt … eller skrue væsentligt ned for den på alle de knapper, vi kan skrue på.

Copyright ©️ Marianne Juelsgaard 2024