Forbudte følelser og smerter

Dybest set ved vi godt, at følelser ikke er farlige. Vi mærker dem som fysiske fornemmelser i kroppen. Nogle føles godt. Nogle vækker nærmest fysisk ubehag. Og dem vil mange af os gøre alt for at undgå. Vi tolker dem som farlige.

Følelser kan som smerter nogle gange være helt præcise – jeg har gjort noget galt og føler skyld. Eller nogle gange være over- eller fejlfortolkninger – jeg kan aldrig gøre noget rigtigt og har konstant skyldfølelse over noget.

Oftest skyldes fejlfortolkningerne det, vi har lært om forskellige følelser. Nogle er gode, andre er mindre gode eller måske ligefrem forbudte. Og for hjernen er ’forbudt’ lig med ’fare’, og så kommer disse følelser helt reelt til at føles som farlige, og de vil skabe uro og ubehag i os. Og det kan være alle typer af følelser, selv glæde kan opleves eller tolkes som farlig, hvis vi fx frygter at miste den.

Vær med alle dine følelser

Fordi følelserne kan mærkes som fysiske fornemmelser i kroppen, kan vi med teknikkerne fra Pain Reprocessing Therapy, PRT, omskole vores hjerne til at opfatte de fysiske fornemmelser som ufarlige og tillade os selv at være i hele følelsesregistret på en måde, hvor vi kan opfatte følelserne korrekt og handle derefter.

Du kan bruge så uendelig meget energi på at undertrykke dine følelser eller være i dine følelsers vold. Samtidigt bidrager det til en tilstand af high alert i dig. Begge dele influerer negativt og forstærker dine kroniske smerter. Derfor er arbejdet med følelserne også en af knapperne, vi kan dreje på for at blive smertefrie. Og samtidig er det en stor gevinst i dit liv i øvrigt lære den følelsesmæssige modenhed.

Copyright ©️ Marianne Juelsgaard 2024