Hvad er neuroplastisk smerte?

Det er helt naturligt, at vi bliver bange, når noget i kroppen ikke føles rigtigt. Frygten for, at der er noget galt med kroppen, stiger. Og når hjernen tror, at kroppen er skadet, generer den smerte for at beskytte kroppen. Og det er smart. Det er vores interne og meget vigtige alarmsystem, der får os til at fjerne hånden fra kogepladen eller hvile den forstuvede fod.

Så smerter produceres altså i hjernen, når den oplever fare. Men hjernen kan tage fejl og misfortolke signalerne fra kroppen, så den sender smertesignaler, selvom kroppen ikke er skadet. Det gør den, når vi tror, noget er galt eller blot når vi frygter, noget er galt. Fx fik en stilladsarbejder et søm gennem foden og støvlen, og han var i så stor smerte, at han måtte bedøves flere gange på vej til hospitalet. Her opdager man, at sømmet er gået lige imellem to tæer, og der er ingen skade sket. Men synet af sømmet gennem støvlen, og frygten forbundet dermed, fik hjernen til at misfortolke den uskadelige fornemmelse af sømmet som noget farligt og kvitterede så med stor smerte.

Den slags smerte kaldes neuroplastisk smerte.

Er det noget jeg bilder mig ind?

Er det så indbildt smerte? Nej, al smerte er reel!! Og uanset om skaden er virkelig eller noget vi tror, produceres smerten på samme måde i hjernen og føles ens.

Frygt er det, der giver brændstof til smerten, og det kan sætte gang i en smerte-frygt-cyklus. Smerte trigger følelsen af frygt. Frygt øger sandsynligheden for, at hjernen misfortolker fornemmelser fra kroppen og generer mere smerte. Mere smerte fører til mere frygt og mere frygt fører til mere smerte. Og den eneste måde vi kan bryde cyklussen er at reducere og neutralisere frygten.

Mange mennesker med kroniske smerter har neuroplastiske smerter. Helt naturligt og intuitivt bærer de den samme frygt – ”Der MÅ være noget galt i min krop som forårsager min smerte”. Også selvom de fysiske beviser mangler eller symptomerne stikker i så mange retninger, at det ikke passer med diagnosen eller skaden, der måske er gået forud.

Frygt er ikke bare at være bange

Det er væsentligt at huske på, at frygt har mange ansigter. Alt hvad der får hjernen til at opfatte mere fare forstærker smerte-frygt-cyklussen. Så frygt for smerte omfatter også frustration over situationen, kroppen, smerterne, fremtiden, begrænsningerne osv. Eller irritation, magtesløshed, vrede, fortvivlelse, angst, stress, forfærdelse og i det hele taget alt det, der sætter dig i high alert, i alarmberedskab, om du opfatter det eller ej.

Som et menneske, der virkelig har oplevet mange fysiske smerter i mange år, kan jeg skrive under på, hvor hæsligt det er at være fanget i kroniske smerter. Hvor invaliderende det er, og hvor meget det smadrer ens livskvalitet. Men indsigten i hvor stor en rolle frygt spiller i vores oplevelse af smerte, indgyder håb. For frygten kan vi lære at skrue ned for eller helt tage ud af ligningen. Og det kan ændre hele billedet og tilbyde os et helt andet liv.

Copyright ©️ Marianne Juelsgaard 2024